Yeni Nesil Kooperatif

Stratejik değeri hızla artan Gıda Tarım ticaretinde yeni nesil ekonomik yapının ilk adımı olan Türkiye’nin ilk internet tabanlı kooperatifi kuruldu… 

Hazırlıklarına yaklaşık 3 yıl önce başlanan, profesyonel yazılımcılar yanında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi danışmanlığında olgunlaştırılan “Gıda Havuzu” projesinin ana unsuru olan ELBİRKOOP Haziran ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayıyla faaliyetlerine başladı.

Gıda ve tarım alanında, Türkiye’nin GIDA AMBARI niteliğindeki dijital pazar yeri ile il, ilçe ve beldeler bazındaki fiziki yapılanmayı buluşturan, laboratuvar, ekspertiz, ürün künyeleme ve lojistik altyapısıyla en geniş katılımlı ve dinamik bir organizasyon olan “Gıda Havuzu”  www.gidahavuzu.com adresinde test satışlara ve üyelik kayıtlarına açılmıştır.

ELBIRKOOP neden kuruldu kuruluş amacı nedir?

Girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürünlerin hedef pazarlara açılamaması, değerinde ürün pazarlama zafiyeti, tahsilat güçlüğünde yaşanan sıkıntılar, gıda tarım sektörünün bütün aktörlerinin temel sorunudur.

“ELBİRKOOP”, “Gıda Tarım Ajansı” işbirliği çerçevesinde oluşturulan “Gıda Havuzu”  projesi ile ortaklarının temel girdilerini teklif almak ya da toplulaştırılmak suretiyle ucuzlatacak, ürettiği ürünlerini; planlı, regüle, spot ve ihaleli satış teknikleriyle değerinde satacak. İhtiyaç fazlası ürünlerini de takas havuzunda değerlendirilecektir. Sistem desteğiyle her branştan ürünler için ülke genelinde fiyat pariteleri “Gıda Havuzunda” oluşturulacaktır.

Kooperatif ortaklarına sunduğu tüm bu yeniliklerle; ortağı olan üretici, sanayici ve ticaret erbabıyla birlikte, sektörün üretim potansiyeli ve üyelerinin rekabet gücünü arttırmayı ve sonuçta toplam kaliteye ulaşmayı amaçlamaktadır.

Üreticiye ne fayda sağlayacak?

Bu çok yönlü organizasyon,  işbirliği çerçevesinde yurt geneline yayılmış temsilcilikleri, lojistik, laboratuvar, ekspertiz ve danışmanlık destekleriyle garantili ve nitelikli ticaret ortamı oluşturmanın yanı sıra ortaklarının çevrelerindeki birkaç alıcı ve satıcıya mahkum olmadan online ve banka garantörlüğünde çok geniş pazarlara güvenle ve değerinde satış yapma imkanı sunacaktır. Temel ihtiyaçları ve girdilerini toplu tedarik yöntemleriyle ayağına hizmet ile karşılarken ilerleyen dönemlerde bütün ortaklarını akredite ortak statüsüne yaklaştırmak hedefiyle değerli sektör kavramı geliştirilecektir. Tüm bunlarla birlikte kooperatif ortakları 2 nci aşamada sigorta ve sosyal fonlarla desteklenerek hasat dışı dönemlerde de zorda kalmaları mümkün olduğunca engellenecektir.

Perakendeciye ne fayda sağlayacak?

Portal üzerinden toplu tedarik organizasyonları, talep ve teklif toplama yöntemi ile tedarikçi sayısını olabildiğince genişleterek ticaretin öncelikli koşulu olan “alırken kazanmak” kavramı optimum seviyelere ulaştıracak ve ayağına nitelikli ve garantili tedarik hizmeti alacaktır.  Alım ve satım ihaleleri, spot satışlar vasıtasıyla da perakendeci pek çok alıcı ve satıcı arasından en iyi fiyat teklifini değerlendirme şansına sahip olacaktır. En önemli yeniliklerden birisi olan TAKAS HAVUZU ile de stok fazlası ürününü ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerle çok kolay ve garanti içerisinde değiştirerek manevra kabiliyetini artıracaktır. Tüm bunların yanı sıra online ve güvenilir pazar yeri imkanı ile perakendeciler pazarlama departmanlarından tasarruf sağlarken, satın alınan ürünlerdeki laboratuvar ve ekspertiz onayı, ürün standardizasyonunu ve tüketici güvenini de beraberinde getirecektir.

Tüketiciye vereceği katkı nedir?

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde şart koşulan “Entegre Ürün Yönetimi” ve “İzlenebilir Tarım” uygulamalarına uygun altyapı ve kare kod sistemiyle, “ürün künyeleme” ve “akredite ortak” kavramları projenin en önemli farklılıklarındandır. Bu sayede güvenilir gıdanın sofraya ulaşımındaki tüm süreçlerde kooperatif etkin rol oynayacaktır. Nihai aşamada son tüketici ürünü gerçek değerinde, güvenilir olarak tüketecektir. Oluşturulan veri tabanı sayesinde de daha ürün alınmadan kod okutma yöntemiyle uygun olmayan ürün elimine edilerek sahibi ödüllendirilmeyecek ve alternatif ürün seçimi için yol gösterici özellikler oluşturulacaktır.

Neden üreticiler ve Perakendeciler üye olmalıdır?

Kooperatif ortaklığı için yasal zorunluluk olan 100 tl dışında başkaca bir yatırım yapmadan, Türkiye’nin ilk internet tabanlı yeni nesil hizmet kooperatifinin ortağı olarak, Kooperatifin ortaklarına sunacağı tüm bu hizmet ve faydalardan ücretsiz ya da minimum katkı payı ile istifade imkanı doğuracaktır.

Kayıt dışı ile mücadeledeki önemi nedir?

Sistem üzerinde ticaret yapan bütün aktörlerin tamamı ELBİRKOOP ortağı sıfatıyla bir statü sahibi olarak yasal zorunluluk gereği kayıt altında olacaklardır. İşlemlerin tamamı sistem ve banka üzerinden geçeceğinden kayıt dışı ticaretin önü büyük ölçüde kesilmiş olacaktır. Böylelikle Türkiye’nin kayıt dışı ekonomik kayıplarının asgariye indirilmesine büyük ölçüde destek sağlayarak vergi gelirlerinde artış proje hedefleri arasındadır.

Bölgesel ajanslarının önemi nedir?

Ülke genelinde yaklaşık 100 civarında ajans ve 1000 civarında temsilcilik ihdas edilmiştir. Halihazırda 19 ajans merkezi ve bunlara bağlı temsilcilikler oluşturulmuş olup, boş olan bölgelerden değerlendirilmek üzere başvurular alınmaktadır.

Resmi açılış tarihi olan 2013 yılı başı itibariyle büyük çoğunluğu Tamamlanması hedeflenen bu büyük organizasyon ile ortaklar bulundukları yerde kendilerini güvende ve emin hissedecektir. Ortaklar, İl, İlçe, Belde ve sektörel temsilcilikler, ajans yapıları ve kooperatif şubeleri ile her an ve her yerde sistem ile iletişim halinde olacağı bir muhatap ve destekçi bulacaktır. Yerel yapılanma ile üreticinin ve ticaretin fiilen desteklenmesi projenin en önemli özelliklerinden birisidir. İl, ilçe ve belde yapılanmasını tamamlamış bölgesel ajanslar vasıtasıyla belgeye ve güvene dayalı ticaret yaygınlaşacak, proje danışmanlıkları, ekspertiz ve laboratuvar gibi hizmetlerle ortaklarının yerelde de yanında yer alacaktır.

Kooperatife üye olmak, ajans ve temsilcilik başvuruları için ne yapmalılar?

Elbirkoop İstanbul İl Ajansı İdari Koordinatörü Funda Şen “Türkiye’nin internet tabanlı ilk yeni nesil kooperatifi olan Elbirkoop’a Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticiler ile gıda ticareti yapan esnaf, market, manav, aktar, gıda işleyen sanayiciler, hazır gıda üreticileri, tarımsal girdi üreten sanayiciler ortak olabilecek” dedi.

Bu büyük yapının içinde yer almak isteyen işletmeler ve kişiler f.sen@elbirkoop.org , adreslerine e-mail göndererek sistem hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirler.

Tarım alanında bölgesinde lider bir Türkiye, izlenebilirlik, sağlıklı gıdaya kolay ulaşım, ayni gıda yardım bankası, fiyat istikrarı, kayıtlı sistem, İhracattaki artışla döviz girdilerindeki artış, veri Madenciliği ve nihai hedefte top yekün yerel kalkınmayı hedefleyen proje tüm hızıyla çalışmalarına devam edip ortaklarını bekliyor.

 

İlk yorum sizden

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır. (*) Doldurmak zorunludur.